Notariusz w Poznaniu

    • akty notarialne;
    • akty poświadczenia dziedziczenia;
    • doręczenia oświadczeń;
    • protesty weksli i czeków;
    • poświadczenia dokumentów;

 

Zobacz więcej...

 

Kancelaria Notarialna Aliny Łazowy mieści się w centrum Poznania, w pobliżu Parku Moniuszki w odrestaurowanej kamienicy przy ulicy Noskowskiego 22. Kancelaria sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia oraz dokonuje wszelkich innych czynności notarialnych. Ponadto notariusz udziela bezpłatnych informacji odnośnie sporządzanych czynności. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać ich dodatkowo w języku obcym, jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Kancelaria notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem możliwe są inne godziny i dni przyjęć. W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.